About Foundation

Cooperation Fund Foundation (Fundacja Fundusz Współpracy) is one of the first and biggest institutions established in Poland for coordination of foreign assistance programmes and supporting its integration with the EU.

For the last 25 years, its principal goal was to stimulate and support democratic transition and development of the Polish economy, by assisting government institutions that co-ordinate foreign aid and in particular, by accepting and distributing funds and material aid offered by the European Union, other international bodies and foreign governmental and private institutions.

It was founded in 1990, in response to the need for a non-political, specialised and efficient organisation that would transparently manage aid funds  and assist the implementation of EU supported projects. The principal goal of the Foundation was to stimulate and support democratic transition and development of the Polish economy, by assisting government institutions that co-ordinate foreign aid and in particular, by accepting and distributing funds and material aid offered by the European Union, other international bodies and foreign governmental and private institutions.

After the Poland’s accession to the EU, the Founders’ assumptions had to evolve. Currently The Foundation carries out projects that support different goals, such as social economy, development of civil society, equal opportunities, life-long education, and many others.
However, the most important area, which the Foundation has been strategically developing for over 5 years, is financial advisory and external audit. Through the time Foundation has built a 40-person team of high-qualified professionals, which performed the audit services for the Institutions like The National Centre of Research and Development, Ministry of Economy, and other government operators of international programmes.

History

Cooperation Fund Foundation is one of the first and biggest institutions established in Poland for coordination of foreign assistance programmes. It was founded in 1990, in response to the need for a non-political, specialised and efficient organisation that would transparently manage aid funds and assist the implementation of EU supported projects.

After the Poland’s accession to the EU, the Founders’ assumptions had to evolve. Currently The Foundation carries out projects that support different goals, such as social economy, development of civil society, equal opportunities, life-long education, and many others.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021

Publikacja Mazowsze Lokalnie - Aktywność w czasach pandemii

Publikacja podsumowująca projekt Mazowsze Lokalnie w 2020 jest do ściągnięcia TUTAJ

Authorities

Board of the Cooperation Fund Foundation

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Biuro Zarządzania Projektami
Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Tomasz Jegier

Prezes Zarządu

Biuro Finansowo-Administracyjne
Marek Żyła

Dyrektor
Biuro Finansowo - Administracyjne

Radcy Prawni
Tomasz Chwieduk

Radca Prawny

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Council of the Foundation

The Council is a supervisory body, acting in the name of the Founder - Ministry of Treasury Republic of Poland. It consists of 5 to 9 Members, and it established for 3-year terms.

Waldemar Buda
Przewodniczący Rady

Sekretarz Stanu,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady

Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Sulińska-Wójcik

Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Jaworska

Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwo Finansów

Piotr Zychla

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marek Kuberski

Zastępca Dyrektora Kierujący Departamentem Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Tomasz Jamróz

Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Aneta Rożek

Dyrektor Biura Ministra,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Marek Całka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dorota Jaworska
Przewodnicząca Rady, Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej W Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski
Wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
Bogusław Bławat
Sekretarz Rady
Michał Cygan
Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Szymon Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
Jerzy Kwieciński, PHD
Chairman of the Council

Director of the European Center of Entrpreneurship, expert of Business Centre Club

Ewa Ośniecka – Tamecka
Rektor College of Europe w Natolinie

Rektor College of Europe w Natolinie, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (uzyskała tytuł magistra w Katedrze Handlu Zagranicznego w 1987 oraz w Katedrze Obrotu Towarowego i Usług w 1988). Od 1988 do 1991 była pracownikiem naukowym na tej uczelni. W 1991 została mianowana doradcą ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów. Od 1992 do 1996 roku sprawowała funkcję dyrektora Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a także dyrektora jednostki zarządzającej programem PHARE Sierra. W latach 1997-2000 kierowała fundacją Centrum Europejskie Natolin. Od 2000 do 2001 była szefem Gabinetu Politycznego Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1 marca 2006 do 31 maja 2006 była podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 13 kwietnia 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczącą Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (tzw. "minister ds. europejskich"). Od września 2007 prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Bartosz Grucza, PHD

Chancellor in Warsaw School of Economics

Rafał Poździk, PHD

Deputy Director in Ministry of Labour and Social Policy

Mariusz Frankowski

Member of the Council since 22.06.2015.   

Michał Luczewski

Member of the Council since 22.06.2015.

Mariola Skłodowska-Hończar

Member of the Council since September 11th 2014. 

Employee of the Ministry of Treasury

Leszek Grabarczyk
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zasiadał w Radzie FFW do 2015 roku.

Marek Szczepański, PHD

Member of the Council until 9.03.2015

Deputy Chariman of the Board Industrial Development Agency JSC

Piotr Kosmala

Sectretary of the Council

Ministry of Foreign Affairs

Anna Rajzer

Member of the Council until 10.09.2014.

Ministry of Treasury

Paweł Samecki
Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Ewa Ośniecka - Tamecka
Rektor College of Europe
Anna Miazek
Z-ca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa
Agnieszka Kudlińska
Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych, Komitet Regionów
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, MIR
Maciej Olex - Szczytowski
Head of Business Development, BAE SYSTEMS
Piotr Kosmala
Radca Ministra, MSZ
Piotr Tomański
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Stanowski
Podsekretarz Stanu w MSZ
Anna Miazek
Przewodnicząca Rady
Paweł Chorąży
Witold Szczęsny Grelicz
Małgorzata Grzelewska
Rafał Morek
Jakub Szulc
Karolina Zelent - Śmigrodzka
Maria Małgorzata Sosnowska
Przewodnicząca Rady
dr Krzysztof Szczerski
Wiceprzewodniczący Rady
dr Maria Aluchna
Sekretarz Rady
Piotr Kosmala
dr Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Jacek Ambroziak
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
Witold Góralski
Sekretarz Rady
Paweł Czechowski
Beata Pałucka
Małgorzata Zalewska
Jacek Michałowski
Anita Ryng
Obserwator Rady z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. Witold Góralski
Sekretarz Rady (2002 - 2005)
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
prof. Paweł Czechowski
Przewodniczący Rady (2002-2005)
minister Krystyna Gurbiel
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
min. Ewa Freyberg
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2004
Marek Szczepański
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Małgorzata Zalewska
Zasiadała w Radzie w latach 2004 - 2005
Agnieszka Kazimierczak
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2003
Jacek Ambroziak
Zasiadał w Radzie w latach 2004 - 2005
Beata Pałucka
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
Jacek Janicki
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Pior Żuber
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Anita Ryng
dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, Obserwator Rady FFW z ramienia Fundatora
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Paweł Samecki
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Grażyna Gęsicka
Teresa Kamińska
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Ners
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Zbigniew Derdziuk
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Sławomir Zawadzki
Jarosław Pawlik
Krzysztof Ners
Grażyna Gęsicka

Statute

Aktualny statut Fundacji przyjęty został przez Radę Fundacji w dniu 1 marca 2011 r.

Annual Reports

Financial and activity reports

Downloads