Profil osobowy

Jacek Ostrowski

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Tel kom: +48 604 418 028

Informacje dodatkowe

Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy od 2008 roku, dyrektor Biura Koordynacji Kształcenia Kadr, a następnie Biura Zarządzania Projektami. Obecnie zarządza i nadzoruje pracę ponad 60 osobowego zespołu w Fundacji. Studiował europeistykę oraz amerykanistykę, abslowent studiów Project Management w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tej samej uczelni ukończył z wyróżnieniem studia Master of Business Administration (MBA-SGH).  W latach 2003-2008 pracował w administracji centralnej, zakończył pracę w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS (mianowany urzędnik SC, II stopień). Trener i wykładowca w zakresie zarządzania i w obszarze funduszy europejskich, w szczególności w zakresie zarządzania projektami, procedur wdrażania oraz komunikacji. Bezpośrednio uczestniczył w programowaniu zarówno perspektywy finansowej 2004-2006, jak i 2007-2013. Współpracował jako wykładowca i trener m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Krajowym Ośrodkiem EFS. Realizował m.in. specjalistyczne szkolenia training for trainers, warsztaty z zarządzania projektami i procedur aplikacyjnych, w tym dla kadry Regionalnych Ośrodków EFS, Komisji Oceny Projektów i mediów. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania projektami i programami, w szczególności w obszarze Project Cycle Management oraz PRINCE2 (certyfikaty). Współautor poradnika „Jak promować projekty współfinansowane ze środków EFS”, „Podręcznika zarządzania projektami EFS” oraz „ABC Zarządzania Projektami Miękkimi”. Członek Advisory Group przy Community of Practice on Result Based Management oraz Kapituły Prezydenckiej Nagrody Obywatelskiej. Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w obszarze administracja publiczna i organizacje pozarządowe.

Projekty