Profil osobowy

Katarzyna Jagiełło

Katarzyna Jagiełło

Główna specjalistka
Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek