Profil osobowy

Krzysztof Grochowski

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Tel: 22 450 99 86
Tel kom: +48 698 637 379

Informacje dodatkowe

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji finanse, a także podyplomowych studiów "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada znajomość zasad zarządzania projektami wg metodologii PRINCE 2 (uzyskał certyfikat PRINCE2 Foundation) oraz Project Cycle Management. Ukończył wiele szkoleń w zakresie programowo-projektowym, a także szkoleń miękkich w tym kurs dla trenerów szkoleń.

Praktycznie od początku akcesji Polski do Unii Europejskiej był zaangażowany we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce. Początkowo jako pracownik Wydziału Wdrażania Programów Europejskich PFRON, a dalej jako Kierownik Tematu A PIW EQUAL  (projekty innowacyjne i ponadnarodowe) w Fundacji Fundusz Współpracy. Ekspert Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu VI, VII, VIII i IX, Działania 5.2 POKL, a także Działania 5.2 POIG oraz Programów Współpracy Transgranicznej. Jest autorem licznych ekspertyz wykonywanych na zlecenie różnych Instytucji Pośredniczących. Współautor licznych projektów finansowanych ze środków UE. Trener w zakresie szeroko pojętej tematyki zasad aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi UE a także członkiem Komitetu Inwestycyjnego w ramach Funduszu Venture Capital.

Zapalony sportowiec - biega, gra w piłkę nożną i tenisa. W wolnych chwilach lubi przeczytać dobrą książkę i grać na GPW.
 

Projekty