Innowacje społeczne

Innowacje społeczne są jednym z najważniejszych priorytetów Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie w tym obszarze, nabyte zostało podczas realizacji licznych programów i projektów, m.in. w latach 2004-2008, kiedy jako instytucja wdrażająca realizowała Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie D (Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy).

W latach 2007-2009 Fundacja Fundusz Współpracy realizowała dwa Projekty systemowe pt: „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń́ PIW EQUAL” oraz „Upowszechnianie ekonomii społecznej na terenach wiejskich”.

Informacje dodatkowe

Obecnie Fundacja realizuje projekt systemowy „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” oraz „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”„Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Daniel Prędkopowicz

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Działu Wspracia Ekonomii Społecznej

Dorota Nowicka

Koordynatorka projektu
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR

Jolanta Kalinowska

Kierowniczka
Dział Projektów Rozwojowych

Marzena Gajewska

Dział Obsługi Finansowej

Marzena Lisiecka - Pożoga

Dział Projektów Rozwojowych

Krystyna Tabor

Dział Projektów Rozwojowych

Monika Rytel

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Malwina Śwircz

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Jagiełło

Dział ds. Rozwoju CSR

Ogłoszenia