Przedsiębiorczość

Fundacja, od początku swojego istnienia wspierała przedsiębiorczość zarówno finansując instytucje otoczenia biznesu jak i same przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, wysiłki Fundacji skupiają się przede wszystkim na wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych, jak również na tworzeniu nowych firm poprzez programy doradcze i dotacyjne.

Cele

Cele Fundacji realizowane są poprzez działania stymulujące tworzenie miejsc pracy - firm zarówno w obszarze ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne), jak i firm jednoosobowych, szczególnie w wąskich specjalizacjach odbiorców - np. osób 50+.

Fundacja przez 25 lat funkcjonowania zebrała ogromne doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami oferując programy outplacement’owe, w tym możliwość zakładania dotowanych przedsiębiorstw przez pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Daniel Prędkopowicz

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Działu Wspracia Ekonomii Społecznej

Dorota Nowicka

Koordynatorka projektu
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Ogłoszenia

2016-08-18