Przedsiębiorczość

Wspieramy przedsiębiorczość, wzmacniając zarówno instytucje otoczenia biznesu jak i przedsiębiorstwa prywatne. Chcemy rozwijać postawy przedsiębiorcze i tworzyć sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm w Polsce. 

Działania te mają na celu tworzenie miejsc pracy, zarówno w obszarze przedsiębiorczości społecznej, jak i w środowisku startupów.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Marcel Samecki

Kierownik zespołu

Łukasz Wawak

Kierownik projektu
Polish-Ukrainian Startup Bridge

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2016-08-18