Równość szans

Równość w domu. Równość w biznesie, w dostępie do edukacji i w życiu społecznym. To wyzwania, którymi zajmujemy się od kilkunastu lat. Odzwierciedleniem tego są projekty pośwęcone tematyce równościowej w obszarze edukacyjnym, kulturowym, ekonomicznym i społecznym. 

Doświadczenie

W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa sieci trenerów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych dot. wdrażania zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zakończony został projekt Równość w biznesie, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w fazę realizacji wszedł projekt Najpierw mieszkanie, którego celem jest skuteczne przeciwdziałanie nierównościom społecznym i problemowi chronicznej bezdomności.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Dorota Nowicka

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Kierowniczka

Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Projekty: Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Marcel Samecki

Kierownik

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia