Społeczeństwo obywatelskie

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne - to bardzo istotny obszar działalności Fundacji. 

Przez 30 lat działalności FFW zrealizowała szereg programów wspierających takie inicjatywy, dzięki którym współpraca na linii administracja publiczna / przedstawiciele biznesu / organizacje pozarządowe / samorządy terytorialne - była możliwa.

Geneza

Program Inicjatyw Lokalnych, finansowany z funduszu PHARE, pozwolił na stworzenie i wdrożenie licznych strategii rozwoju lokalnego, które pobudziły gospodarkę i spowodowały wzrost zatrudnienia. Program Dialog Społeczny wspierał rozwój organizacji pozarządowych, a także społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki realizacji m.in. tych programów, FFW dysponuje ugruntowanym doświadczeniem oraz zapleczem w postaci współpracowników i ekspertów z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie kreowania i wdrażania polityk lokalnych w obszarach: zatrudnienia, aktywizacji, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach najważniejszą inicjatywą wspierającą Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego jest realizowany wraz z parnterami projekt Mazowsze Lokalnie, finansowany z różnych źródeł, m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Katarzyna Trzaska

Kierowniczka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Paula Koziak

Ekspertka

Edyta Jaczewska

Specjalistka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Marcel Samecki

Kierownik

Sylwia Krzyżanowska

Specjalistka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2018-03-22