Wsparcie sektora publicznego

Jednym z filarów działalności Fundacji Fundusz Współpracy (w konsorcjum z spółką Cofund Sp. z o.o) jest wsparcie administracji rządowej w zakresie programowo - projektowym, w tym we wdrażaniu programów finansowanych ze środków UE. 

Realizując działania dla naszych Partnerów, przyczyniamy się do zwiększenia efektywności wydatkowania inwestowanych w Polsce środków unijnych, a tym samym wspieramy wzrost gospodarczy.

Partnerzy

W ostatnich latach Fundacja Fundusz Współpracy realizowała umowy dla: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wcześniej również dla Ministerstwa Gospodarki (MG), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Marzena Banasiak - Bogucka

Główna Specjalistka

Michał Ludwiczak

Kierownik

 

Jarosław Janiak

Główny specjalista

Iwona Królikowska

Główna specjalistka

Marcel Samecki

Kierownik zespołu

Łukasz Ziomek

Główny specjalista

Kinga Trześniowska

Specjalistka

Ogłoszenia