Ogłoszenia

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie ogłoszenia Fundacji Fundusz Współpracy. 

Zapraszamy do regularnego odwiedzania!

2020-07-01

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami prawa dla około 80 pracowników dla stanowisk biurowych i kierowniczych, a w szczególności:
1. przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego  wstępnych szkoleń  pracowników,
2. przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego okresowych szkoleń pracowników, kadry kierowniczej i pracodawców zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia,
3. przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego  wstępnych szkoleń  pracowników administracyjno –biurowych zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia,
4. przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5. opracowywanie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego,
6. sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w razie konieczności dojazd do poszkodowanego),
7. sporządzanie protokołów kontrolnych raz na kwartał,
8. obecność przy kontrolach zewnętrznych Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

Zakres oraz częstotliwość obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
Z oferentem zostanie podpisana umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Warszawa, ul. Górnośląska 4a

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2020 r. – 14.07.2022 r