Wyniki zapytania ofertowego nr 13/BZP/IZS/2019 na opracowanie modułów szkoleniowych w wersji e-learningowej

Ważne do: 2019-10-31
Dodano: 2019-10-11

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 13/BZP/IZS/2019 z dnia 23 września 2019 r. na opracowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego dla uczestników projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia” nie został rozstrzygnięty.  Informacja została ogłoszona w bazie konkurencyjności.