Zaproszenie do składania ofert – koordynator IT

Ważne do: 2019-01-10
Dodano: 2019-01-03

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Social(i)Makers”  poszukuje koordynatora IT odpowiedzialnego za nadzór nad wdrożeniem platformy internetowej „Social Innovation Skyrocket Platform”.

Przedmiot zamówienia: Koordynator IT odpowiedzialny za nadzór nad wdrożeniem platformy internetowej „Social Innovation Skyrocket Platform”.

Źródło finansowania: Projekt „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”, realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, nr CE1040 Social(i)Makers.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pani Dorota Nowicka, tel. 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 10 stycznia 2019 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – koordynator IT
2. Wzór Oferty – koordynator IT