Zaproszenie do składania ofert na usługę ekspercką/doradczą nr 7/DW-OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-09-05
Dodano: 2017-08-29

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka/doradcza w ramach Rad Programowych dla spotkań sieciujących branżowych/tematycznych, które organizowane będą dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 22 450 97 11, adres e-mail: sieciowanie@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 5 września 2017 r. do godz. 15.00.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Zapytanie ofertowe