BORDO - Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Zakończony

Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO zakończyło realizację przedsięwzięć merytorycznych dn. 30.06.2004.

Biblioteka BORDO oraz zbiory archiwalne nadal dostępne są w Centrum Organizacji Pozarządowych "Szpitalna" (Warszawa, ul. Szpitalna 5/5). Dystrybucję książek wydanych w BORDO prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (http://frso.pl)

Bibliotekę stworzyło Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, działające w ramach Fundacji Fundusz Współpracy w Progrmie Phare Dialog Społeczny.

BORDO utworzone zostało w 1993 roku jako instytucja ogólnopolska, zaspokajająca potrzeby organizacji pozarządowych informacyjne oraz dokumentująca ich dokonania. Jednym z podstawowych zadań Centrum było gromadzenie księgozbioru poświęconego działalności organizacji pozarządowych.

Początkowo w bibliotece zbierano – ze względu na ograniczoną liczbę publikacji w języku polskim – głównie publikacje obcojęzyczne uzyskiwane w drodze zakupów lub przekazywane nieodpłatnie przez wydawców i organizacje zagraniczne. Z czasem pojawiało się coraz więcej publikacji polskich, opisujących sektor pozarządowy w Polsce i przydatnych w praktyce działania organizacji (m.in. poświęconych zagadnieniom prawnym).

W 2005 roku Fundacja Fundusz Współpracy zamknęła program Biblioteka BORDO.

Aktualności

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Projekt Najpierw mieszkanie