DobryRynek.pl

Trwający

Dobry Rynek to wspólna koncepcja Fundacji Fundusz Współpracy, prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy Better/Goodbrand, która jako innowacja społeczna służy promowaniu firm z pozytywnym wpływem społecznym.

 

„Odpowiedzialność to nie tylko dobre intencje, ale także świadomość konsekwencji. Firmy mogą znacząco wpływać na maksymalizowanie pozytywnych konsekwencji, gdy uda im się wciągnąć swoich partnerów biznesowych w pozytywny łańcuch dostaw. Odpowiedzialne zakupy to rozwój dla wszystkich" – prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego.

DobryRynek.pl to projekt, którego idea zrodziła się z przekonania, że decyzje konsumenckie oraz procedury zakupowe mogą mieć znaczący wpływ na otoczenie i przyczyniać się do wzmocnienia firm z pozytywnym wpływem. Dodatkowo odpowiedzialne decyzje zakupowe, jak również troska o sposób produkcji i jakość produktów mają ogromny potencjał do zmiany rynku i kształtowania dobrych przyzwyczajeń po jego obu stronach. 

Dobry Rynek to wirtualna przestrzeń dla świadomych klientów i odpowiedzialnych dostawców. To tutaj prezentowane są firmy, których właściciele patrzą na swoją działalność w szerszym kontekście – poza samym produktem oferują klientom dodatkową wartość, np. dokładają starań o ograniczenie odpadów współpracując z organizacjami, dla których są one tworzywem do upcyclingu, dbają by opakowania ich produktów były biodegradowalne, działają na rzecz grup defaworyzowanych, np. wspierają imigrantów czy osoby z niepełnosprawnościami.

Skupienie w jednym miejscu firm z impactem społecznym ułatwia dotarcie do nich potencjalnym klientom biznesowym, którzy szukając produktów czy usług uwzględniają aspekty pozafinansowe, jako kryterium wyboru nowych dostawców.  

 


Firmy z impactem społecznym oraz tych, którzy chcieliby wesprzeć rozwój inicjatywy, zapraszamy do współpracy – info@dobryrynek.pl.

Osoby związane z tym projektem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Dorota Nowicka

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Kierowniczka

Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Katarzyna Jagiełło

Główna specjalistka

Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Marcel Samecki

Kierownik

Kamila Łozińska

Specjalistka

Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Katarzyna Trzaska

Kierowniczka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Aleksandra Zabłocka

Główna specjalistka

Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek