Fundusze unijne dla JST 2014-2020

Zakończony

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Partnerami - Związkiem Miast Polskich oraz Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne Ja, Ty, My – maja przyjemność poinformować, iż w okresie od czerwca do września 2015 realizować będą wspólnie Projekt edukacyjno-informacyjny  pod nazwą

„Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – oferta dla JST”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 i jest adresowany jest do 320 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z 8 województw w Polsce: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

 

 

Więcej informacji

Projekt adresowany jest w szczególności do

1. osób z departamentów powiatu lub gminy zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych w swoich jednostkach oraz
2. partnerów lokalnych (organizacji współpracujących z samorządami lokalnymi z terenu danego województwa)

które będą mogły uczestniczyć w konferencjach na poziomie regionalnym oraz w praktycznych warsztatach samorządowych na poziomie każdego z wymienionych województw.

Uczestnicy będą mieli okazję pozyskać wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w okresie 2014-2020 przez jst, poznania struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających oraz zasad obowiązujących w nowej perspektywie a także zasad tworzenia partnerstw na poziomie lokalnym, budowania lokalnych strategii i wspólnej realizacji projektów. 

Zarówno konferencje jak i warsztaty są dla uczestników bezpłatne.

Rekrutacja na wszystkie konferencje oraz warsztaty prowadzona będzie jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.funduszedlajst.pl dla każdego województwa oddzielnie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Strona internetowa, służyć będzie nie tylko do celów rekrutacji ale również znajdziecie na niej państwo informacje o Projekcie, Partnerach, trenerach, miejscach i terminach naszych imprez, programie konferencji i warsztatów jak też  będzie służyć do  zadawania pytań trenerom po zakończeniu warsztatów.

Strona będzie dla państwa dostępna od połowy lipca 2015 roku o czym zostaniecie państwo poinformowani oddzielną korespondencją oraz dodatkowym zaproszeniem do udziału w Projekcie.

Konferencje i warsztaty będą prowadzone w większości w siedzibach Urzędów Miast,  członków Związku Miast Polskich.

Licząc na państwa zainteresowanie i udział w naszych działaniach pozostajemy do państwa dyspozycji,

Fundacja Fundusz Współpracy
Związek Miast Polskich
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja Ty My

Osoby związane z tym projektem

Jolanta Kalinowska

Kierowniczka
Dział Projektów Rozwojowych

Krystyna Tabor

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Marzena Lisiecka - Pożoga

Dział Projektów Rozwojowych