mOWES - subregion radomski

Trwający

Projekt "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim" "realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego.

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w subregionie radomskim poprzez m.in.:

  • utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zarówno w nowych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych),
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie trwania projektu w zakresie prawa, finansów, księgowości i marketingu do profesjonalizacji i rozwoju prowadzonej działalności w organizacjach,
  • zwiększenie dostępu podmiotów ekonomii społecznej do różnorodnych źródeł finansowania (finansowanie zwrotne, inwestycyjne, crowdfunding) dzięki usługom pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego,
  • utworzenie partnerstw lokalnych w każdym z powiatów, które doprowadzą do wzmocnienia znaczenia ekonomii społecznej w lokalnych politykach rozwoju.

Ogłoszenia

2021-09-09

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, ciechanowskim, radomskim – IWES 3” poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y (ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES).

Miejsce pracy: Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Justyna Jakubiak

Kierowniczka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska (Bulska)

Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

Specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

Animator w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej