Polish-Ukrainian Startup Bridge

Trwający

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekt partnerski „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up. Poza Fundacją w projekt są zaangażowane Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy młodych ukraińskich przedsiębiorców oraz kadry naukowyej na temat modeli komercjalizacji pomysłów w Polsce oraz możliwości pozyskania finansowania takich projektów przez podmioty z polskiego rynku kapitałowego, w tym funduszy venture capital / private equity.

W ramach projektu dla przedsiębiorców będą przeprowadzane szkolenia z zakresu przygotowania materiałów niezbędnych do prowadzenia dyskusji z inwestorami. Po szkoleniach przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów podczas konferencji Kyiv Tech Hub w Kijowie.

http://startuphub.pl/kyivtechhub

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Kateryna Matsuta

Specjalistka

Marcel Samecki

Kierownik