Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Trwający

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO).

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

Projekt poza wsparciem finansowym (granty do 100 tys. zł) przewiduje szereg działań wzmacniających beneficjentów projektów EFS przed przystąpieniem do konkursu grantowego, w trakcie realizacji projektów międzynarodowych oraz po ich zakończeniu.

Ważnym aspektem projektu "Ścieżki współpracy..." jest zaangażowanie do współpracy partnerów zagranicznych, mających olbrzymie doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerzy Ci podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w procesie wyboru partnerów zagranicznych do projektów a także przy budowie silnej sieci beneficjentów proj. międzynarodowych.

Projekt ten jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje dodatkowe

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Projekty: Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Anna Jankowska

Specjalistka

Projekt Ścieżki współpracy

 

Jakub Kamiński

Specjalista

Projekt Ścieżki współpracy

Jacek Mikuszewski

Specjalista

Projekt Ścieżki współpracy

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Marcel Samecki

Kierownik

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.