Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Trwający

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy wspierana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W czerwcu 2018 r. odbyła się Gala podumowująca III Edycję Konkursu, więcej w aktualnościach

Celem konkursu jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktyka rozumiana jest jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”. Praktyki te mogą dotyczyć następujących obszarów zapewniania jakości: rozwój szkoły, metody nauczania, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca z otoczeniem szkoły- w tym z pracodawcami oraz wewnętrzna ewaluacja/ocena szkoły. 

Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” jest to doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnieciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły.

Więcej informacji:

Konkurs jest jest autorskim projektem Fundacji Fundusz Współpracy, kontynuującym działania w tematyce jakości kształcenia zawodowego.

I edycja
Pierwsza edycja - w 2016 r., realizowana była w ramach projektu Erasmus Plus „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości” i wspierana przez  razem z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. WProjekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół. Zgłoszono w sumie 86 praktyk, z których 42 uznano za dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości. Wyłoniono 13 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”, przyznano 3 nagrody główne (laptopy) i 2 wyróżnienia (tablety).

II edycja (2017)
Organizator konkursu – Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z nadesłanych 104 zgłoszeń, 89 uznano za dobre praktyki, a z tego grona wyłoniono 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”. Przyznano 3 nagrody główne (laptopy) i 2 wyróżnienia (tablety).

III edycja (2018)
Komisja Konkursowa, w któ®ej skłąd wchodzili przedstawiciele organizatorów– Fundacji Fundusz Współpracy, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji z nadesłanych 132 przykładów praktyk wyłoniła 12 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” oraz przyznała 74 dyplomy dobrych praktyk.

Na potrzeby konkursu powstała strona internetowa www.najlepszazawodowa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje o przedsięwzięciu, przykłady dobrych praktyk z zeszłorocznej edycji, a także materiały na temat zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

 

 

Osoby związane z tym projektem

Anna Jankowska

Specjalistka

Projekt Ścieżki współpracy

 

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Projekty: Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Marcel Samecki

Kierownik

Izabela Kowalska

Główna specjalistka

Projekt Dostępna szkoła

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami