25 lat Fundacji Fundusz Współpracy

Autor: Fundacja Fundusz Współpracy
Data wydania: 2015

Album wydany w 25 Rocznicę powstania Fundacji Fundusz Współpracy. Publikacja ta stara się przybliżyć rolę jaką odegrała FFW na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w przemianach jakie miały miejsce w Polsce.

Zamierzeniem autorów jest w uproszczony sposób pokazać procesy przemian m.in. społecznych i gospodarczych, w których Fundacja brała aktywny udział. Ponadto, publikacja ta prezentuje złożony ekosystem instytucji, które pośrednio lub bezpośrednio były beneficjentami programów realizowanych przez FFW.

Zapraszamy do lektury. Wersja albumowa dostępna jest w siedzibie Fundacji.

Za skład, oprawę graficzną oraz ilustracje zdjęciowe odpowiedzialna była Polska Agencja Prasowa PAP.