Raport Roczny FFW 2019

Autor: Fundacja Fundusz Współpracy
Data wydania: 2020

Przed Wami raport z działalności Fundacji Fundusz Współpracy za 2019 rok. Podsumowujemy w nim rok naszej działalności i osiągniętych sukcesów – ale przede wszystkim zbieramy w jednym miejscu wszystkie projekty i inicjatywy, które realizowaliśmy.

Fundacja na przestrzeni 30 lat działalności odegrała istotną rolę na wielu obszarach życia publicznego. W ubiegłym roku realizowaliśmy blisko 30 projektów, o różnej skali i zasięgu a także skierowanych do różnych grup docelowych. Każdy z nich był unikalny i odpowiadał na konkretne potrzeby, a obsługiwane były przez wyspecjalizowane zespoły.

Obecnie najwięcej uwagi konc uje się na następujących kierunkach:
Po pierwsze: Edukacja, innowacje społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu. Realizowane projekty:

 • Dostępna Szkoła
 • Pożyczki na kształcenie
 • Równość w biznesie
 • Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
 • Dobry Rynek
 • Przestrzeń Innowacji
 • Forest School Center
 • Social(i)Makers
 • Social Impact Vouchers
 • Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsze Lokalnie
 • Forum Aktywności OWES Forest School Center Najpierw Mieszkanie

Po drugie: Przedsiębiorczość i sektor publiczny Realizowane projekty:

 • Polish Ukrainian Startup Bridge
 • Ścieżki współpracy
 • Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
 • Umowa z Narodowym Centrum badań i Rozwoju
 • Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Umowa z Fundacją Nauki Polskiej

Realizacja powyższych projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie programów i owocna współpraca z naszymi kluczowymi partnerami, m.in.: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i wieloma innymi (pełna lista partnerów w dalszej części raportu). Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do lektury raportu, a także oczywiście – do współpracy! Oby przyszły rok obfitował
w kolejne, społecznie ważne projekty, które pozytywnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość.

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy