Znaczenie głosu organizacji pozarządowych w procesie prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027

Dodano: 2021-01-14

Fundacja Fundusz Współpracy w porozumieniu z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

ZAPRASZAJĄ PRZEDSTAWICIELI/-KI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA SPOTKANIE

"Znaczenie głosu organizacji pozarządowych w procesie prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027"

20 stycznia 2021 (środa) w godz. 12:00-14:00

Zachęcamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli/-ki pojedynczych organizacji pozarządowych oraz federacji zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie i innych ciałach doradczo-konsultacyjnych (m.in. w radach działalności pożytku publicznego) i/lub specjalizujących się w problematyce ochrony środowiska.

- Jesteśmy w momencie, w którym wspólnie trzeba wziąć udział w dyskusji o tym, jak będą wyglądały programy operacyjne - mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy. - Od naszego zaangażowania, determinacji, konsekwencji i merytorycznej pracy zależy, czy w strategiach i innych dokumentach znajdą się zapisy pozwalające na realizację konkretnych celów przez organizacje pozarządowe - dodaje.
 

Spotkanie odbędzie się online z wykorzystaniem platformy Google Meet – link zostanie przesłany w dniu spotkania, do osób zarejestrowanych.

W programie spotkania m.in.:
- powitanie i przedstawienie kontekstu spotkania - regionalne grupy robocze ds. nowej perspektywy finansowej UE
- nowa perspektywa finansowa UE - wprowadzenie
- Udział NGO w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 – wprowadzenie eksperckie i dyskusja nt. zasady partnerstwa 
- Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnym Programem Operacyjnym WM na lata 2021-2027 - wprowadzenie eksperckie i dyskusja nt. przejrzystości procedur przygotowań dokumentów strategicznych
- Do czego potrzebne nam fundusze europejskie? Znaczenie NGO w polityce rozwoju województwa - wprowadzenie eksperckie i dyskusja nt. rozwoju i aspiracji sektora pozarządowego
- Podsumowanie spotkania i plan dalszych działań przygotowujących organizacje pozarządowe do nowej perspektywy - zaangażowanie ciał dialogu (lobbing, rzecznictwo).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza (link) do 19.01.2021. Liczba miejsc ograniczona.