Nowa siedziba mOWES w Ostrołęce

Dodano: 2019-10-31

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.

Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wiceprezydent Miasta Ostrołęki Maciej Kleczkowski, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Mech, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mariusz Popielarz oraz wieloletni Dyrektor Ostrołęckiej Fili WUP Marian Krupiński.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z ofertą Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, działalnością kilku przedsiębiorstw społecznych oraz partnerstwa Forum Inicjatyw Społecznych. Spotkanie uświetnił występ wokalny pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się kompleksowym wspieraniem istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz osób zainteresowanych ich rozwojem lub utworzeniem poprzez udzielanie dotacji, szkolenia, doradztwo biznesowe, ogólne i specjalistyczne, w tym wsparcie w pozyskiwaniu instrumentów zwrotnych, wizyty studyjne, warsztaty, mikrodotacje dla środowisk lokalnych na działania służące rozwojowi ekonomii społecznej, granty na rozwój związany z rozpoczęciem działalności zarobkowej.

Centrum Inkubacji i Rozwoju PES to miejsce, w którym wspieramy istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej, pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy w regionie, integrujemy środowiska lokalne, zawiązujemy partnerstwa - mówi Łukasz Wachowski, animator CIR w subregionie ostrołęckim.

Z bezpłatnych działań Ośrodka mogą skorzystać osoby fizyczne (niepracujące, oddalone od rynku pracy, zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub chcące rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie społecznym) oraz podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIK, KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawicieli lokalnego biznesu z subregionu ostrołęckiego (m. Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski).

Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
Biuro mOWES:
ul. Parkowa 6, s.34
07-410 Ostrołęka

Animator: Łukasz Wachowski
lwachowski@cofund.org.pl
885 244 697

www.mOWES.pl