Dobry Rynek i Startupy Pozytywnego Wpływu 2021

Dodano: 2021-06-29

Z przyjemnością prezentujemy tekst Doroty Nowickiej, który ukazał się w najnowszym (już trzecim!) raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu 2021. Radykalna innowacja społeczna” przygotowanym przez Koźmiński Business Hub. Dorota Nowicka od pierwszej edycji Rankingu jest członkinią Panelu Pozytywnych Postaci, a w Fundacji kieruje projektami z obszaru innowacji społecznych.

Dla Fundacji publikacja kolejnego raportu była wyjątkowym dniem, także dlatego, że tego dnia wystartowaliśmy z nową odsłoną platformy Dobry Rynek - darmowego narzędzia służącego promowaniu wyjątkowych firm, dla których ważne są: odpowiedzialność, szukanie rozwiązań odpowiadających rosnącym wyzwaniom społecznym, relacje w biznesie budowane na zaufaniu i rzetelności, dążenie do neutralności środowiskowej oraz dzielenie się zasobami, by wesprzeć innych lub wartościowe inicjatywy. To wartości, na jakich opiera się #DobryRynek i #NurtPozytywnegoWpływu.

Zapraszmy do tekstu.

***

Uważność i odpowiedzialność 

Każda zmiana, którą obserwujemy, znajduje odzwierciedlenie w języku, jakim staramy się ją opisać. Potrzebujemy nowych słów i określeń. Jakiś czas temu, za sprawą rankingu „Startupy Pozytywnego Wpływu” weszło do naszego języka właśnie to pojęcie.

Każda kolejna odsłona rankingu budzi ciekawość: jakie firmy tym razem znajdą się w zestawieniu? Patrzymy na ich usługi, szukamy innowacji w sposobie produkcji, dostrzegamy, że chcą nie tylko sprzedawać, ale przede wszystkim rozwiązywać konkretne wyzwania społeczne. Zwracamy uwagę na zasięg i skalę działania. Szacujemy wysokość przychodów, oceniamy atrakcyjność firmy dla potencjalnych inwestorów, itp.

Kiedy przyglądamy się startupom z rankingu, naszą uwagę przyciąga coś jeszcze, coś co jest sercem tych wszystkich biznesowych pomysłów. Za każdą firmą czy marką stoi po prostu człowiek i jego historia, poczucie odpowiedzialności, pasja, determinacja i uważność. Dziś tej uważności i odpowiedzialności potrzeba nam szczególnie. Nowa rzeczywistość, jak niektórzy określają czas pandemii koronawirusa, może być pokoleniowym doświadczeniem. Jest też ważną próbą dla wielu firm.

Zasadniczą kwestią dla biznesu jest to, by utrzymać się na rynku, ale drugą, jak pokazuje życie, wcale nie mniej ważną, jest to, czy i jak w tym czasie zatroszczyliśmy się o innych. To pytanie nie tyle o zasoby, jakimi dysponuje firma, ale przede wszystkim o uważność i troskę o drugiego człowieka. Takie podejście dostrzegamy też w osobach, które stworzyły wybrane przez nas startupy. Konsekwencją nurtu, którego siłą napędową się stały, jest pozytywna zmiana rynku.

Widzimy, że jest coraz więcej firm, które nie tyle ograniczają swój negatywny wpływ, co od samego początku działalności stawiają sobie za cel pozytywne, społeczne oddziaływanie (nie sposób uciec od angielskiego zapożyczenia – social impact).

W tym tkwi sedno zmiany. Zmieniają się nasze przyzwyczajenia, stajemy się innymi konsumentami, kupujemy bardziej odpowiedzialnie. Coraz ważniejszą staje się idea, w którą wierzymy i którą chcemy wspierać.

To właśnie nas, odpowiedzialnych klientów i konsumentów, potrzebują startupy, by rosnąć. Szukajmy ich planując nasze zakupy, promujmy w naszych działaniach. Coraz częściej możemy zauważyć startupy pozytywnego wpływu w obszarze innowacji społecznych. W Fundacji Fundusz Współpracy między innymi dla takich właśnie firm stworzyliśmy platformę skyrocketplatform.eu czy dobryrynek.pl.

 

***

Projekt Dobry Rynek to autorska inicjatywa Fundacji Fundusz Współpracy wspierana od samego początku przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmę Better/Goodbrand.