Warsztaty world cafe – Social(i)Makers

Dodano: 2019-06-14
Czym są i do kogo są adresowane innowacje społeczne? Jakie są bariery ich rozwijania w Polsce? Jak je tworzyć, wdrażać, a następnie rozwijać? Na te pytania szukaliśmy rozwiązań z uczestnikami warsztatów world cafe organizowanych w ramach projektu Social(i)Makers.
Pierwsze rozmowy w kawiarence Social(i)Makers 
 
24 kwietnia 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze warsztaty world cafe. W czasie spotkania, w kawiarnianej atmosferze, toczyły się ciekawe dyskusje, nie zabrakło również refleksji i spostrzeżeń ukazujących różne perspektywy w temacie innowacji społecznych dla osób zależnych.  
 
Uczestnicy poszukując odpowiedzi na pytania; Jak przezwyciężać bariery innowacji? Na co zwracać uwagę, projektując innowacje dla osób zależnych? Jak (i czy?) upowszechniać pomysł, który działa lokalnie? Czy powinniśmy czegoś oczekiwać od instytucji? Jak działać, by innowacja przetrwała?; mieli okazję do wypracowania kilku interesujących pomysłów, a podczas festiwalu porażek, czyli wymiany doświadczeń, możliwość zapoznania się z tym, czego nie robić, by odnieść sukces. 
 
„Innowacja – i co dalej?”  
  
Kolejny warsztat odbył się 31 maja 2019 r. w Ogrodowa 12 – Conference Center w Poznaniu i służył refleksji dotyczącej przyszłości innowacji po fazie inkubatora. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, urzędów, wdrażających na co dzień innowacje społeczne.  
 
Warsztat podzielony został na dwie części, podczas których uczestnicy mogli zastanowić się nad tym, w jaki sposób można rozwijać istniejące już innowacje. Uczestnicy pracowali na przykładach aplikacji „SOS Homini” i Rodzinnych autonomii samodzielności, wykorzystując Business Model Canvas. Pozwoliło to na dostrzeżenie związków pomiędzy tworzeniem wartości dla różnych grup interesariuszy, kanałami komunikacji oraz strukturą kosztów i przychodów. Ośmieliło również uczestników i uczestniczki do poszukiwania cross-sektorowych rozwiązań i możliwości finansowania. 
 
 
Aplikacja na telefon, która ma służyć do nawiązywania kontaktów osób zależnych z wolontariuszami i umożliwienie wysyłania prośby o pomoc, tj. np. podstawowych zakupów, czynności porządkowych w domu, pomocy przy wyjściu z domu, załatwienia jakiejś administracyjnej sprawy lub rejestracji do lekarza itp. 
 
Aplikacja SOS Homini powstaje z myślą o osobach zależnych. Mogą to być osoby starsze, które ze względu na wiek, nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego, a także osoby czasowo lub przewlekle chore, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie tych osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wymagają wsparcia osób trzecich.  
Filmik o aplikacji jest dostępny TU
 
 
W ramach innowacji stworzono trzy wzajemnie uzupełniające się narzędzia mające na celu wsparcie rodziców osób ze spektrum autyzmu w procesie usamodzielnia swoich dzieci. Są to:  
  • scenariusz warsztatów aktywizujących dedykowanych rodzicom i opiekunom, 
  • broszura o samodzielności, która stanowi swoisty dialog specjalisty z rodzicem i wzbogacona wypowiedziami ekspertów, rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 
  • zestaw przepisów, czyli praktyczna podpowiedź i inspiracja, jak wspierać proces usamodzielniania dziecka o zróżnicowanym poziomie sprawności.  
Social(i)Makers to projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa przez organizacje partnerskie z 7 krajów Europy Środkowej:  Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Polskimi partnerami projektu są Fundacja Fundusz Współpracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć: