Obszary działalności

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób dopasowuje swoja strukturę do realizowanych zadań. Obecnie zatrudnia blisko 70 osób, które prowadzą projekty w następujacych obszarach:

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski" - wiedział to już Benjamin Franklin. My też to wiemy, i dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych ...

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą się różne grupy społeczne wymagają nowatorskiego podejścia – dlatego szukając optymalnych rozwiązań konsekwentnie angażujemy się w projekty ...

Działania mające na celu polepszanie jakości życia osób i całych społeczności od lat są jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie ...

Wspieramy przedsiębiorczość, wzmacniając zarówno instytucje otoczenia biznesu jak i przedsiębiorstwa prywatne. Chcemy rozwijać postawy przedsiębiorcze i tworzyć sprzyjające warunki dla ...

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne - to bardzo ...

Jednym z filarów działalności Fundacji Fundusz Współpracy (w konsorcjum z spółką Cofund Sp. z o.o) jest wsparcie administracji rządowej w zakresie programowo - projektowym, w tym we ...

Równość w domu. Równość w biznesie, w dostępie do edukacji i w życiu społecznym. To wyzwania, którymi zajmujemy się od kilkunastu lat. Odzwierciedleniem tego są projekty ...

Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy utworzony został Program SIP/SME, którego celem było udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustanowiono także Program Importowa Linia ...

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych ...

Projekty

Poznaj historię Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która przez 30 lat swojego istnienia, w czynny sposób uczestniczyła w najważniejszych przemianach zachodzących w tym czasie w Polsce. Będąc Fundacją Skarbu Państwa zarządzała środkami pomocowymi mającymi m.in. na celu umożliwienie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

1990
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FFW
Organizacja pozarządowa

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian. 

Sektor prywatny

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności.

Przez ostatnie 10 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych.

Sektor publiczny

Powołana 30 temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Kontakt

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa

NIP: 526-000-54-68
REGON: 002179760
KRS: 0000112576

_

KONTAKT DLA MEDIÓW:
media@cofund.org.pl
tel: 697 133 417 lub 661 269 830

 

tel.: 22 450 98 10
fax.:  22 450 98 03
mail: cofund@cofund.org.pl
facebook.com/FunduszWspolpracy