Obszary działalności

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób dopasowuje swoja strukturę do realizowanych zadań. Obecnie zatrudnia blisko 70 osób, które prowadzą projekty w następujacych obszarach:

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski" - wiedział to już Benjamin Franklin. My też to wiemy, i dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych...

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą się różne grupy społeczne wymagają nowatorskiego podejścia – dlatego szukając optymalnych rozwiązań konsekwentnie angażujemy się...

Działania mające na celu polepszanie jakości życia osób i całych społeczności od lat są jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie...

Wspieramy przedsiębiorczość, wzmacniając zarówno instytucje otoczenia biznesu jak i przedsiębiorstwa prywatne. Chcemy rozwijać postawy przedsiębiorcze i tworzyć sprzyjające warunki dla...

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne - to bardzo...

Jednym z filarów działalności Fundacji Fundusz Współpracy (w konsorcjum z spółką Cofund Sp. z o.o) jest wsparcie administracji rządowej w zakresie programowo - projektowym, w tym we...

Równość w domu. Równość w biznesie, w dostępie do edukacji i w życiu społecznym. To wyzwania, którymi zajmujemy się od kilkunastu lat. Odzwierciedleniem tego są projekty...

Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy utworzony został Program SIP/SME, którego celem było udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustanowiono także Program Importowa Linia...

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych...

Kompetencje FFW

Prezentujemy Państwu konkretne doświadczenie, które Fundacja i jej zespół wypracowała przez 30 lat swojej działalności.

 • Szkolenia
  Szkolenia

  Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia dla różnych grup docelowych, które pozwalają nabywać lub doskonalić umiejętności zawodowe oraz społeczne.

 • Audyt
  Audyt

  Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

 • Kontrola
  Kontrola

  Prowadzimy usługi w zakresie kontroli finansowej i merytorycznej projektów realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowych. 

 • Weryfikacja dokumentacji finansowej
  Weryfikacja dokumentacji finansowej

  Zajmujemy się weryfikacją dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

 • Doradztwo
  Doradztwo

  Udzielamy fachowego wsparcia biznesowego, w różnych zakresach prowadzenia finansowej działalności komercyjnej i społecznej.

 • Konsultacje
  Konsultacje

  Świadczymy usługi konsultacyjne projektów, dostarczając klientom realnego i wartościowego  feedback’u. 

 • Zarzadzanie projektami / programami
  Zarzadzanie projektami / programami

  Zajmujemy się tworzeniem, realizacją, obsługą finansową oraz monitoringiem, projektów realizowanych w ramach zewnętrznych środków finansowych. 

 • Zarzadzanie projektami międzynarodowymi
  Zarzadzanie projektami międzynarodowymi

  Prowadzimy i współpracujemy przy międzynarodowych projektach, angażujących wielu partnerów, w ramach struktur Unii Europejskiej, jak również i innych podmiotów, m.in. Partnerstwo Wschodnie.

 • Wsparcie twiningu
  Wsparcie twiningu

  Bierzemy udział w realizacji bliźniaczych projektów Komisji Europejskiej, które mają na celu wsparcie krajów partnerskich Unii. 

 • Zarzadzanie programami grantowymi
  Zarzadzanie programami grantowymi

  Realizujemy i obsługujemy szeroko rozwinięte programy grantowe, finansowane przez Polskie oraz międzynarodowe instytucje rządowe. 

 • CSR
  CSR

  wspieramy rozwój CSR w Polsce m.in. dzieląc się ze światem biznesu naszymi doświadczeniami i pomysłami w obszarach dotyczących np. społeczności lokalnych, osób defaworyzowanych, edukacji czy przedsiębiorczości społecznej. 

 • Wsparcie dla ekonomii społecznej
  Wsparcie dla ekonomii społecznej

  Aktywnie wspieramy rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce. Wspieramy podmioty, które rozpoczynają swoją działalność w tym obszarze, dostarczając im kompetentne doradztwo.

 • Obsługa przetargów międzynarodowych
  Obsługa przetargów międzynarodowych

  W ramach współpracy z Unią Europejską, zajmujemy się  koordynacją i realizacją przetargów międzynarodowych.

 • Wsparcie przedsiębiorczości
  Wsparcie przedsiębiorczości

  Tworzymy przyjazny grunt dla rozwoju innowacyjnych pomysłów, dostarczamy kompetentnej wiedzy i doradzamy przedsiębiorcom, mając na celu monetyzację ich osiągnięć. 

Projekty

Poznaj historię Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która przez 30 lat swojego istnienia, w czynny sposób uczestniczyła w najważniejszych przemianach zachodzących w tym czasie w Polsce. Będąc Fundacją Skarbu Państwa zarządzała środkami pomocowymi mającymi m.in. na celu umożliwienie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

1990
2020
2021
2022
2023
2024
2025
FFW
Organizacja pozarządowa

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian. 

Sektor prywatny

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności.

Przez ostatnie 10 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych.

Sektor publiczny

Powołana 30 temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Kontakt

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa

NIP: 526-000-54-68
REGON: 002179760
KRS: 0000112576

_

KONTAKT DLA MEDIÓW:
media@cofund.org.pl

 

tel.: 22 450 98 10 
531 792 686
mail: cofund@cofund.org.pl
facebook.com/FunduszWspolpracy