" />

Obszary działalności

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób dopasowuje swoja strukturę do realizowanych zadań. Obecnie zatrudnia blisko 90 osób, które prowadzą projekty w następujacych obszarach:

Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. 

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą się różne grupy społeczne wymagają niestandardowych koncepcji – dlatego szukając optymalnych rozwiązań w obszarze społeczno-gospodarczym Fundacja ...

Fundacja, od początku swojego istnienia wspierała przedsiębiorczość zarówno finansując instytucje otoczenia biznesu jak i same przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, wysiłki Fundacji skupiają ...

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne.

Bardzo ...

Wsparcie w realizacji celów i programów, w szczególności w zakresie wdrażania funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych. Filarem działalności Fundacji jest realizacja ...

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy utworzony został Program SIP/SME, którego celem było udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustanowiono także Program Importowa Linia ...

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych ...

Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna swoje zaangażowanie w działania związane z wdrażaniem idei CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten temat jest dla nas ważny nie ...

Kompetencje FFW

Prezentujemy Państwu konkretne doświadczenie, które Fundacja i jej zespół wypracowała przez 30 lat swojej działalności.

 • Szkolenia
  Szkolenia

  Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia dla różnych grup docelowych, które pozwalają nabywać lub doskonalić umiejętności zawodowe oraz społeczne.

 • Audyt
  Audyt

  Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

 • Kontrola
  Kontrola

  Prowadzimy usługi w zakresie kontroli finansowej i merytorycznej projektów realizowanych w ramach zewnętrznych źródeł finansowych. 

 • Weryfikacja dokumentacji finansowej
  Weryfikacja dokumentacji finansowej

  Zajmujemy się weryfikacją dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

 • Doradztwo
  Doradztwo

  Udzielamy fachowego wsparcia biznesowego, w różnych zakresach prowadzenia finansowej działalności komercyjnej i społecznej.

 • Konsultacje
  Konsultacje

  Świadczymy usługi konsultacyjne projektów, dostarczając klientom realnego i wartościowego  feedback’u. 

 • Zarzadzanie projektami / programami
  Zarzadzanie projektami / programami

  Zajmujemy się tworzeniem, realizacją, obsługą finansową oraz monitoringiem, projektów realizowanych w ramach zewnętrznych środków finansowych. 

 • Zarzadzanie projektami międzynarodowymi
  Zarzadzanie projektami międzynarodowymi

  Prowadzimy i współpracujemy przy międzynarodowych projektach, angażujących wielu partnerów, w ramach struktur Unii Europejskiej, jak również i innych podmiotów, m.in. Partnerstwo Wschodnie.

 • Wsparcie twiningu
  Wsparcie twiningu

  Bierzemy udział w realizacji bliźniaczych projektów Komisji Europejskiej, które mają na celu wsparcie krajów partnerskich Unii. 

 • Zarzadzanie programami grantowymi
  Zarzadzanie programami grantowymi

  Realizujemy i obsługujemy szeroko rozwinięte programy grantowe, finansowane przez Polskie oraz międzynarodowe instytucje rządowe. 

 • CSR
  CSR

  wspieramy rozwój CSR w Polsce m.in. dzieląc się ze światem biznesu naszymi doświadczeniami i pomysłami w obszarach dotyczących np. społeczności lokalnych, osób defaworyzowanych, edukacji czy przedsiębiorczości społecznej. 

 • Wsparcie dla ekonomii społecznej
  Wsparcie dla ekonomii społecznej

  Aktywnie wspieramy rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce. Wspieramy podmioty, które rozpoczynają swoją działalność w tym obszarze, dostarczając im kompetentne doradztwo.

 • Obsługa przetargów międzynarodowych
  Obsługa przetargów międzynarodowych

  W ramach współpracy z Unią Europejską, zajmujemy się  koordynacją i realizacją przetargów międzynarodowych.

 • Wsparcie przedsiębiorczości
  Wsparcie przedsiębiorczości

  Tworzymy przyjazny grunt dla rozwoju innowacyjnych pomysłów, dostarczamy kompetentnej wiedzy i doradzamy przedsiębiorcom, mając na celu monetyzację ich osiągnięć. 

Projekty

Poznaj historię Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która przez 25 lat swojego istnienia, w czynny sposób uczestniczyła w najważniejszych przemianach zachodzących w tym czasie w Polsce. Będąc Fundacją Skarbu Państwa zarządzała środkami pomocowymi mającymi m.in. na celu umożliwienie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

1990
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FFW
Organizacje pozarządowe

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian. 

Sektor prywatny

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności. Przez ostatnie 5 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych. Przez ten czas powstał zespół blisko 40, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą audyty finansowe m.in. dla takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwo Gospodarki i inne.

Sektor publiczny

Powołana blisko 25 lat temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Partnerzy

Sektor publiczny
Organizacje poząrzadowe
Sektor prywatny

Kontakt

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa


NIP: 526-000-54-68
REGON: 002179760
KRS: 0000112576

tel.: 22 450 98 10
fax.:  22 450 98 03
mail: cofund@cofund.org.pl
Skype: CoFund
facebook.com/FunduszWspolpracy