" />

Obszary działalności

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób dopasowuje swoja strukturę do realizowanych zadań. Obecnie zatrudnia blisko 70 osób, które prowadzą projekty w następujacych obszarach:

Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. 

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą się różne grupy społeczne wymagają niestandardowych koncepcji – dlatego szukając optymalnych rozwiązań w obszarze społeczno-gospodarczym Fundacja ...

Działania mające na celu polepszanie jakości życia osób i całych społeczności od lat są jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie ...

Fundacja, od początku swojego istnienia wspierała przedsiębiorczość zarówno finansując instytucje otoczenia biznesu jak i same przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, wysiłki Fundacji skupiają ...

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne.

Bardzo ...

Wsparcie w realizacji celów i programów, w szczególności w zakresie wdrażania funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych. Filarem działalności Fundacji jest realizacja ...

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy utworzony został Program SIP/SME, którego celem było udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustanowiono także Program Importowa Linia ...

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych ...

Zajmujemy się rzetelną, profesjonalną i niezależną działalnością audytorską, uwzględniającą najwyższe standardy.

Partnerzy

Sektor publiczny
Organizacje poząrzadowe
Sektor prywatny

Projekty

Poznaj historię Fundacji

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która przez 25 lat swojego istnienia, w czynny sposób uczestniczyła w najważniejszych przemianach zachodzących w tym czasie w Polsce. Będąc Fundacją Skarbu Państwa zarządzała środkami pomocowymi mającymi m.in. na celu umożliwienie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

1990
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FFW
Organizacje pozarządowe

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian. 

Sektor prywatny

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności. Przez ostatnie 5 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych. Przez ten czas powstał zespół blisko 40, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą audyty finansowe m.in. dla takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwo Gospodarki i inne.

Sektor publiczny

Powołana blisko 25 lat temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Kontakt

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa


NIP: 526-000-54-68
REGON: 002179760
KRS: 0000112576

tel.: 22 450 98 10
fax.:  22 450 98 03
mail: cofund@cofund.org.pl
Skype: CoFund
facebook.com/FunduszWspolpracy