" />

Areas of activity

Cooperation Fund as a dynamic and elastic institution, adapts its assets and structure to acheive its goals. Currently Foundation has variety of undergoing projects in these areas: 

The development of the Educational System in Poland, vocational training and professional activation of persons aged 45+ is very important field for the Cooperation Fund Foundation since the very beginning.

...

Social Innovation is one of the most important priorities of the Cooperation Fund Foundation. Currently, the Foundation implements a system project "Integrated support system for social economy" and ...

Działania mające na celu polepszanie jakości życia osób i całych społeczności od lat są jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie ...

The Cooperation Fund Foundation, since it’s the very beginning has supported entrepreneurship by funding both business institutions and the companies themselves. In recent years, the Foundation's efforts ...

Support of the development of civil society by engaging government, local authorities and citizens in the processes of decision-making process and implementation of projects mobilizing local communities.

...

Supporting Public Institutions in implementing their goals and programmes, in particular the implementation of European funds and other aid is one of the main pillars of the Foundation.

Cooperation Fund carries out projects devoted to gender equality since 2005.  As part of several programs were implemented, among others, activities such as construction of a network of trainers of gender ...

We perform reliable, professional and independent audit services, for public and private sector.

With the start-up of the Cooperation Fund Foundation the SIP/ SME programme was established, which main goal was to provide support to small and medium-sized enterprises.

In parallel the „Program ...

Twinning is a program created on the initiative of the European Commission in 1998.

Its main objective is to support public institutions and to contribute to the development of a modern ...

Projects

1990
2016
2017
2018
2019
2020
2021
FFW
Organizacja pozarządowa

Charakter organizacji NGO pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym, zorientowanym na realizację wzniosłych idei, a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian. 

Sektor prywatny

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych. Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności.

Przez ostatnie 10 lat, Zarząd Fundacji sukcesywnie rozwijał gałąź działalności związaną z świadczeniem usług audytowych, doradczych oraz ewaluacyjnych.

Sektor publiczny

Powołana 30 temu jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Contact

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa


NIP: 526-000-54-68
REGON: 002179760
KRS: 0000112576

phone: 22 450 98 68
e-mail: cofund@cofund.org.pl
fax.:  22 450 98 68
Skype: CoFund
facebook.com/FunduszWspolpracy