About Foundation

Cooperation Fund Foundation (Fundacja Fundusz Współpracy) is one of the first and biggest organizations established in Poland for coordination of foreign assistance programmes and supporting its integration with the EU.

For over 30 years, its principal goal was to stimulate and support democratic transition and development of the Polish economy, by assisting government institutions that co-ordinate foreign aid and in particular, by accepting and distributing funds and material aid offered by the European Union, other international bodies and foreign governmental and private institutions.

It was founded in 1990, in response to the need for a non-political, specialised and efficient organisation that would transparently manage aid funds  and assist the implementation of EU supported projects. The principal goal of the Foundation was to stimulate and support democratic transition and development of the Polish economy, by assisting government institutions that co-ordinate foreign aid and in particular, by accepting and distributing funds and material aid offered by the European Union, other international bodies and foreign governmental and private institutions.

After the Poland’s accession to the EU, the Founders’ assumptions had to evolve. Currently The Foundation carries out projects that support different goals, such as social economy, development of civil society, equal opportunities, life-long education, and many others.
However, the most important area, which the Foundation has been strategically developing for over 5 years, is financial advisory and external audit. Through the time Foundation has built a 40-person team of high-qualified professionals, which performed the audit services for the Institutions like The National Centre of Research and Development, Ministry of Economy, and other government operators of international programmes.

History

Cooperation Fund Foundation is one of the first and biggest institutions established in Poland for coordination of foreign assistance programmes. It was founded in 1990, in response to the need for a non-political, specialised and efficient organisation that would transparently manage aid funds and assist the implementation of EU supported projects.

After the Poland’s accession to the EU, the Founders’ assumptions had to evolve. Currently The Foundation carries out projects that support different goals, such as social economy, development of civil society, equal opportunities, life-long education, and many others.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2024

4 najlepsze projekty Śląskiej Przestrzeni Innowacji

W ubiegłym roku zakończył się  projekt „Śląska Przestrzeń Innowacji”, który Fundacja Fundusz Współpracy realizowała wspólnie z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS. Projekt ten był inkubatorem innowacji społecznych działający w formule innowacji na zamówienie. Co to właściwie oznacza?

Więcej: TUTAJ.

Dwie dekady wykorzystanych szans

Polska od swych początków jest częścią cywilizacji europejskiej. Po II. wojnie światowej, pomimo odegrania istotnej roli i poniesienia ogromnych strat w walce z totalitaryzmami, Polska znalazła się po złej stronie „żelaznej kurtyny”, która na blisko pół wieku oddzieliła nas gospodarczo i kulturowo od zachodniej Europy. Upływ czasu nie zmienił jednak DNA Polaków, wręcz przeciwnie – „zimna wojna” sprawiła, że Zachód stał się dla Polaków synonimem rozwoju i dobrobytu - pisze Tomasz Jegier, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy.

Więcej: TUTAJ

Rusza Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt MCWD - Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt realizujemy we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, a jego celem jest wzmocnienie kompetencji JST wchodzących w skład partnerstw samorządowych na terenie Mazowsza poprzez zapewnienie usług doradczych.

Więcej: TUTAJ.

Authorities

Board of the Cooperation Fund Foundation

Tomasz Jegier

President of the Board

Biuro Zarządzania Projektami
Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES )
Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus
Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Agnieszka Luck

Head of Department
Department of Educational Projects

Najpierw mieszkanie
Agnieszka Siekiera

Kierowniczka projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Śląska przestrzeń innowacji
Polish-Ukrainian Startup Bridge
Łukasz Wawak

Kierownik zespołów i projektów
Zespół Komunikacji
Projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż (ASPE)
Podnoszenie kompetencji kadr OWES (Makroregion IV)
Zespół obsługi finansowej projektów
Marzena Gajewska

Kierowniczka Zespołu

Zespół komunikacji i promocji
Łukasz Wawak

Kierownik zespołów i projektów
Zespół Komunikacji
Projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board

Biuro Finansowo-Administracyjne
Marek Żyła

Dyrektor
Biuro Finansowo - Administracyjne

Zespół administracyjny
Ewa Nowakowska

Kierowniczka zespołu

Zespół finansowy
Alina Pietrzak-Cybulska

Kierowniczka zespołu

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Zespół kontrolerów i audytorów
Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Radcy Prawni
Radczyni Prawna
Lidia Kozłowska

Radca Prawny

Radca Prawny
Tomasz Chwieduk

Ekspert / Radca Prawny

Council of the Foundation

The Council is a supervisory body, acting in the name of the Founder - Ministry of Treasury Republic of Poland. It consists of 5 to 9 Members, and it established for 3-year terms.

Konrad Wojnarowski

Przewodniczący Rady

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Barbara Szymanowska

Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jakub Wiśniewski

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Paweł Gębski

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Aulak

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Zychla

Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zuzanna Raszkowska

Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Beata Pałucka

Dyrektor Departamentu Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
*była Przewodnicząca Rady FFW, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Paweł Jabłoński
*były Wiceprzewodniczący Rady FFW, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Karolina Krupa
*była członkini Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Tomasz Jamróz
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Robert Bartold
*były członek Rady FFW, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Robert Jakubik
*były członek Rady FFW, Dyrektor Biura Ministra, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Paweł Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady

Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Piotr Zychla
Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Prawnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Robert Jakubik

Dyrektor Biura Ministra, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Jaworska

Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej
Ministerstwo Finansów

Marek Kuberski

Zastępca Dyrektora Kierujący Departamentem Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Tomasz Jamróz

Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Artur Gostomski

Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów
Ministerstwo Finansów

Waldemar Buda
*były Przewodniczący Rady FFW, Minister Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Aneta Rożek
*były członek Rady FFW, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Marek Całka
*były członek Rady FFW, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Michał Cygan
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Maciej Aulak
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Anna Sulińska-Wójcik
*była członkini Rady FFW, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Piotr Zygadło
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Derlatka-Miodowska
*była członkini Rady FFW, Szefowa Gabinetu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Jan Sarnowski
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Podatków, Ministerstwo Finansów
Bogusław Bławat
*były członek Rady FFW, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Ryzyka, Akademia Leona Koźmińskiego
Szymon Wiśniewski
*były członek Rady FFW, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
Dorota Jaworska
Przewodnicząca Rady, Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej W Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski
Wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
Bogusław Bławat
Sekretarz Rady
Michał Cygan
Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Szymon Wiśniewski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
Jerzy Kwieciński, PHD
Chairman of the Council

Director of the European Center of Entrpreneurship, expert of Business Centre Club

Ewa Ośniecka – Tamecka
Rektor College of Europe w Natolinie

Rektor College of Europe w Natolinie, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (uzyskała tytuł magistra w Katedrze Handlu Zagranicznego w 1987 oraz w Katedrze Obrotu Towarowego i Usług w 1988). Od 1988 do 1991 była pracownikiem naukowym na tej uczelni. W 1991 została mianowana doradcą ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej w ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów. Od 1992 do 1996 roku sprawowała funkcję dyrektora Gabinetu Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a także dyrektora jednostki zarządzającej programem PHARE Sierra. W latach 1997-2000 kierowała fundacją Centrum Europejskie Natolin. Od 2000 do 2001 była szefem Gabinetu Politycznego Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1 marca 2006 do 31 maja 2006 była podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 13 kwietnia 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej i wiceprzewodniczącą Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007 była sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (tzw. "minister ds. europejskich"). Od września 2007 prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Bartosz Grucza, PHD

Chancellor in Warsaw School of Economics

Rafał Poździk, PHD

Deputy Director in Ministry of Labour and Social Policy

Mariusz Frankowski

Member of the Council since 22.06.2015.   

Michał Luczewski

Member of the Council since 22.06.2015.

Mariola Skłodowska-Hończar

Member of the Council since September 11th 2014. 

Employee of the Ministry of Treasury

Leszek Grabarczyk
Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zasiadał w Radzie FFW do 2015 roku.

Marek Szczepański, PHD

Member of the Council until 9.03.2015

Deputy Chariman of the Board Industrial Development Agency JSC

Piotr Kosmala

Sectretary of the Council

Ministry of Foreign Affairs

Anna Rajzer

Member of the Council until 10.09.2014.

Ministry of Treasury

Paweł Samecki
Przewodniczący Rady, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Ewa Ośniecka - Tamecka
Rektor College of Europe
Anna Miazek
Z-ca Dyrektora Departamentu Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa
Agnieszka Kudlińska
Dyrektor ds. Prac Konsultacyjnych, Komitet Regionów
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, MIR
Maciej Olex - Szczytowski
Head of Business Development, BAE SYSTEMS
Piotr Kosmala
Radca Ministra, MSZ
Piotr Tomański
Poseł na Sejm RP
Krzysztof Stanowski
Podsekretarz Stanu w MSZ
Anna Miazek
Przewodnicząca Rady
Paweł Chorąży
Witold Szczęsny Grelicz
Małgorzata Grzelewska
Rafał Morek
Jakub Szulc
Karolina Zelent - Śmigrodzka
Maria Małgorzata Sosnowska
Przewodnicząca Rady
dr Krzysztof Szczerski
Wiceprzewodniczący Rady
dr Maria Aluchna
Sekretarz Rady
Piotr Kosmala
dr Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
Jacek Ambroziak
Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
Witold Góralski
Sekretarz Rady
Paweł Czechowski
Beata Pałucka
Małgorzata Zalewska
Jacek Michałowski
Anita Ryng
Obserwator Rady z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa
prof. Witold Góralski
Sekretarz Rady (2002 - 2005)
Tadeusz Kozek
Wiceprzewodniczący Rady
prof. Paweł Czechowski
Przewodniczący Rady (2002-2005)
minister Krystyna Gurbiel
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
min. Ewa Freyberg
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2004
Marek Szczepański
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Małgorzata Zalewska
Zasiadała w Radzie w latach 2004 - 2005
Agnieszka Kazimierczak
Zasiadała w Radzie w latach 2002 - 2003
Jacek Ambroziak
Zasiadał w Radzie w latach 2004 - 2005
Beata Pałucka
Zasiadała w Radzie w latach 2003 - 2005
Jacek Janicki
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Pior Żuber
Zasiadał w Radzie w latach 2002 - 2004
Anita Ryng
dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa, Obserwator Rady FFW z ramienia Fundatora
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Paweł Samecki
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Grażyna Gęsicka
Teresa Kamińska
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Ners
Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady
Zbigniew Derdziuk
Wiceprzewodniczący Rady
Sławomir Urbaniak
Sekretarz Rady
Sławomir Zawadzki
Jarosław Pawlik
Krzysztof Ners
Grażyna Gęsicka

Statute

Aktualny statut Fundacji przyjęty został przez Radę Fundacji w dniu 1 marca 2011 r.

Annual Reports

Financial and activity reports

Downloads