Personal profile

Agnieszka Sekulska (Bulska)

Agnieszka Sekulska (Bulska)

Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mobile: 600 923 287

Additional information

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Specjalizuje się w współpracy z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej (samorząd terytorialny, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe).

Doświadczony trener i doradca (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2004 roku). Trener (2003-2007) i konsultant (2006-2007) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcjonującego w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2005-2007 trener i doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa, samorządowych oraz UE, takich jak Program Phare 2003 i fundusze strukturalne: SPO RZL, ZPORR, PO KL (FIO, Phare 2003, SPO RZL 1.6, SPO RZL 1.1, ZPORR 2.3, LEADER+; EQUAL, PO KL: 6.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 9.2, 9.5). Programy przeznaczone dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy, poszukujących pracy, odchodzących z rolnictwa, a także programy ukierunkowane na rozwój terenów wiejskich i instytucji aplikujących o środki unijne, m.in. Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS na Podkarpaciu (2005-2006) oraz Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie (2007).

Doświadczenie w budowaniu partnerstw na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Praktyczna umiejętność przygotowywania aplikacji projektowych, znajomość kwestii finansowych związanych z wdrażaniem, rozliczaniem i raportowaniem projektów. Znajomość zasad zarządzania projektami według standardów Unii Europejskiej.