Personal profile

Agnieszka Siekiera

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka Projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Mobile: 724 272 992

Z Fundacją Fundusz Współpracy związana od jej początków. W latach 1994 - 2009 pracowała przy wdrażaniu i realizacji programów UE: Phare Dialog Społeczny, LIEN, Demokracja, Access 2000, teraz Integracja oraz PIW EQUAL i PO KL. Od 2006 była koordynatorką takich projektów jak: „Sieć trenerów gender mainstreaming”, „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu", "Równosć i różnorodność - praktycznie". Założycielka i koordynatorka portalu RÓWNOŚĆ.INFO. Polska ekspertka w badaniach prowadzonych dla Komisji Europejskiej, m.in.: „EQUAL ex-post evaluation”, „Collection and review of skill mismatch policies and practices in the EU”, "ESF Expert Evaluation Network", "Social inclusion of young people. Transferability and implementation of the youth guarantee".