Personal profile

Aleksandra Zabłocka

Aleksandra Zabłocka

Główna specjalistka
Projekty: Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

Mobile: +48 697 747 787