Personal profile

Arkadiusz Ochocki

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board

Mobile: 574 566 954

Additional information

Powołany na Członka Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy od marca 2021 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i uzyskał po egzaminie zawodowym uprawnienia radcy prawnego w 2013 r. Były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w ramach 6-letniej kadencji. Świadczył obsługę prawną urzędom administracji publicznej, a także wielu podmiotom prywatnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2016 r. związany z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., gdzie zajmuje się m.in. obsługą prawną w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz obsługą korporacyjną spółki. Kilkukrotnie członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.  

Prywatnie - mąż i tata dwóch chłopców. Interesuje się sportem oraz polityką. Lubi czytać książki historyczne i biograficzne oraz analizy polityczne

Projects