Personal profile

Izabela Kowalska

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Premia społeczna

Tel: 22 450 98 67
Mobile: 885 243 187

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku stosunki międzynarodowe, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego - kierunek handel zagraniczny, a także studiów podyplomowych pomocy publicznej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. 

Z  Fundacją „Fundusz Współpracy” związana od 2010 r.  W latach 2010 - 2014  członek polskiego zespołu   Europejskiej Sieci Danych i Ekspertyz ReferNet i grupy roboczej ds. jakości. Współrealizowała projekty  programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji i Erasmus +. Była zaangażowana w realizacje projektów w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki priorytetu VIII, poddziałanie 8.1.2. w zakresie przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczych w tym inkubacji i budowania modeli przedsiębiorczości, a także Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego – wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, projektów z programu PO WER dot. aktywizacji osób młodych i ekonomii społecznej.

Miłośniczka własnego psa i innych zwierząt, odkrywa w sobie sportowca uprawiając nordic walking.

Projects