Personal profile

Jakub Pietrak

Jakub Pietrak

Główny specjalista
Projekty: Premia społeczna, Pożyczki na kształcenie

Mobile: 660 730 102

Absolwent Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu na kierunku Pedagogika - Resocjalizacja, a także podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Związany z Fundacją od 2005. Pracował w zespołach (Jednostka Finansująco Kontraktująca, Biuro Kształcenia i Koordynacji Kadr, Dział Księgowo Finansowy, Dział Informatyki) zajmujących się wdrażaniem Transition Facility oraz Equal. Współtworzył zespół zajmujący się weryfikacją i audytem dokumentacji księgowej w ramach I, II i VIII osi POIG. Od 2016 buduje Dział Projektów Edukacyjnych, w którym współpracował przy takich projektach jak Rekomendacje dla Instytucji Rynku Pracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości oraz Dostępna Szkoła
W kręgu jego prywatnych zainteresowań znajdują się rugby, malowanie figurek do gier, książki fantasy.

Projects