Personal profile

Katarzyna Trzaska

Katarzyna Trzaska

Kierowniczka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Tel: 22 450 98 73

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz studiów podyplomowych Projektowania Usług na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS (2017). Stypendystka Sciences Po Lille (Francja).

Od 2011 zaangażowana w realizację programów horyzontalnych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania wykluczeniu oraz kształtowania polityk publicznych. Była współpracowniczka Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). 

Ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.