Social Innovation

Social Innovation is one of the most important priorities of the Cooperation Fund Foundation. Currently, the Foundation implements a system project "Integrated support system for social economy" and "Innovative social economy in the subregion of Ostrołęka" and "innovative support system for social economy on the southern Mazowsze".

Genesis

Experience in this area has been acquired during the implementation of numerous programs and projects, including in 2004-2008, when as an implementing institution EQUAL Community Initiative Programme, the topic D (Strengthening the social economy <the third sector>, especially the services for local communities and improving the quality of jobs).

In 2007-2009 Cooperation Fund implemented two System projects titled "Promoting the social economy in Poland on the basis of experience EQUAL" and "Promoting the social economy in rural areas".

Projects within this area

People within this area

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jolanta Kalinowska

Dział Współpracy z OWES

Marzena Gajewska

Kierowniczka

Dział Obsługi Finansowej

Marzena Lisiecka - Pożoga

Dział Projektów Rozwojowych

Krystyna Tabor

International Cooperation Bureau

Monika Rytel

Dział Współpracy z OWES

Aleksandra Mendyk - Zaborowska

Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

News within this area

Announcemenets

2017-05-22

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/DW-OWES/FFW/2017, Fundacja Fundusz Współpracy dokonała wyboru oferty Central Fund of Immovables sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź (Warsaw Plaza Hotel) jako najkorzystniejszej na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej w dniach 28-29 czerwca 2017r w Warszawie.