Zaproszenie do składania ofert na udział w pracach grupy roboczej / Ekspert ds. finansów jednostek samorządu terytorialnego

Valid till: 2017-07-07
Added on: 2017-06-29

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje eksperta ds. finansów jednostek samorządu terytorialnego

Przedmiot zamówienia: Udział w pracach „Grupy roboczej ds. aspektów prawnych regulujących system edukacji zawodowej w Polsce” powołanej w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16

Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pani Dorota Nowicka, tel.: 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 7 lipca 2017 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy