Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu gadżetów promocyjnych

Valid till: 2023-11-28
Added on: 2023-11-13

Zapytanie ofertowe nr 37/BZP/DWES/FFW/2023 z dnia 13.11.2023 zostało zmienione.
Aktualizacja dotyczy pozycji nr 1 z opisu przedmiotu zamówienia.
Nowy termin składania ofert 28.11.2023 godz. 15.00


Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 
Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu gadżetów promocyjnych  na potrzeby uczestników  spotkań i wydarzeń w ramach projektu projekcie "Poznaj Ekonomię Społeczną z Mowes"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku pt. „Zapytanie ofertowe”

Źródło finansowania: 
Projekt „Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES” Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba uprawniona do kontaktu: Philipp Zalewski, tel. 533 424 303, e-mail: pzalewski@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 28.11.2023 do godz. 15:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1 (DOC)
3. Standardy OWES – Załącznik nr 2 (DOC)
4. Istotne Warunki Umowy – Załącznik nr 3 (PDF)