Zaproszenie do składania ofert – usługa konferencyjna, gastronomiczna i hotelowa w ramach projektu "Centrum Wsparcia Doradczego Plus" (CWD Plus)

Valid till: 2022-05-26
Added on: 2022-05-18

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 

  1. Część I: Usługa konferencyjna
  2. Część II: Usługa gastronomiczna
  3. Część III: Usługa hotelowa

Miejsce konferencji: na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w odległości do 50 km od Mrągowa lub w Mrągowie.

Termin konferencji: 14-15.06.2022 r.

Liczba uczestników: łącznie 220 osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

Źródło finansowania:

Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Osoby uprawnione do kontaktu:

  • Pani Kamila Łozińska, tel. 798 371 387, e-mail: klozinska@cofund.org.pl,
  • Pan Marcel Samecki, tel. 697 133 417, e-mail: msamecki@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 maja 2022 r. do godz. 09:00

Załączniki:

  1. CWD Plus_Zapytanie ofertowe_konferencja CWD
  2. Załącznik nr 1_Wzór oferty_konferencja CWD
  3. Złącznik nr 2_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_konferencja CWD
  4. Załącznik 3_Wzór umowy_konferencja CWD
  5. Załącznik nr 4_Ramowa agenda konferencji