Fundacja poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: OPIEKUN/KA ds. wdrożenia

Valid till: 2018-10-23
Added on: 2018-10-15

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: OPIEKUN/KA ds. wdrożenia

miejsce pracy: Warszawa
rodzaj umowy: umowa na czas określony

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”  w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Projekt, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych. W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające umożliwiające wdrożenie rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rownoscwbiznesie.info

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w pracy w dziedzinie reklamy i promocji,
• znajomość środowiska biznesu w kontekście działań społecznych i odpowiedzialnego biznesu
• dużych umiejętności organizacyjnych,
• rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• samodzielności i inicjatywy,

Do zakresu obowiązków animatora należeć w szczególnie:
• przygotowanie i przeprowadzenie II edycji konkursu dla średnich przedsiębiorstw dotyczącego miejsca przyjaznego pracownikom i pracownicom
• zorganizowanie seminariów dla średnich przedsiębiorstw na temat możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
• prowadzenie działań promujących narzędzie i projekt.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 19.10.2018 r.  włącznie, na adres mailowy: siekiera@cofund.org.pl, lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, do godz. 16:00.


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV), prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Fundusz Współpracy” danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”