Fundacja poszukuje kandydatka/tki na stanowisko Specjalisty/ki ds. rekrutacji (Radom)

Valid till: 2017-06-14
Added on: 2017-06-01

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty/ki ds. rekrutacji

nr referencyjny: 13/DWES/RAD/FFW/2017

Miejsce pracy: subregion radomski, tj. powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, przysuski, lipski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom.

Zakres obowiązków Specjalisty/ki ds. rekrutacji:
• aktywne poszukiwanie i rekrutacja uczestników projektu,
• weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestników,
• pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych dla kandydatów: osób fizycznych i prawnych,
• organizacja spotkań rekrutacyjnych,
• wyszukiwanie i rekrutacja liderów lokalnych, pomoc w zawiązywaniu się grup inicjatywnych,
• udzielanie informacji kandydatom na uczestników nt. oferty mOWES na spotkaniach indywidualnych i grupowych, informowanie uczestników o kryteriach rekrutacji,
• organizacja procesu rekrutacji – w tym przygotowanie regulaminu rekrutacji, umawianie spotkań kandydatów z doradcą zawodowym i psychologiem oraz nadzór prac komisji rekrutacyjnej,
• informowanie uczestników o kwalifikacji do projektu,
• przygotowanie zestawień, raportów dotyczących rekrutacji.
• Współpraca z animatorem/animatorką i specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z rekrutacją, HR,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 grudnia 2019r.
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny.

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).