Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko Animator/ka

Valid till: 2017-05-19
Added on: 2017-05-12

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” poszukuje kandydata na stanowisko: Animatora/ki

nr referencyjny: 09/DWES/RAD/FFW/2017

Miejsce pracy: subregion radomski, tj. powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, przysuski, lipski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom.

Zakres obowiązków animatora/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:

1. Animacja lokalna
• animacja lokalna połączona z rekrutacją osób fizycznych do projektu
• praca z organizacjami pozarządowymi, które chcą się „ekonomizować”/ przekształcać w PS
• organizacja i koordynowanie działań (szkoleń i doradztwa) w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES

2. Wspieranie specjalisty/ki ds. partnerstw lokalnych w realizacji działań związanych z animacją, budowaniem i rozwojem partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim,
• udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania, rekomendowanie innego wsparcia np. doradztwa, wizyt studyjnych, szkoleń,
• wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
• wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
• prowadzenie działań animacyjnych skierowanych do lok. środowisk,
• wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,

3. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.

4. Współpraca ze specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych oraz rekruterem/rekruterką w terenie.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i samorządem,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze pełnego etatu do 31 grudnia 2019 r.
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny .

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997)."