Fundacja poszukuje opiekuna/opiekunki ds. wdrożenia

Valid till: 2017-04-15
Added on: 2017-03-27

Fundacja poszukuje opiekuna/opiekunki ds. wdrożenia

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla średnich przedsiębiorstw dotyczącego miejsca przyjaznego pracownikom i pracownicom
 • zorganizowanie pilotażu dla średnich przedsiębiorstw, w ramach którego testowane będzie narzędzie dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie
 • zorganizowanie seminariów dla średnich przedsiębiorstw na temat możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
 • prowadzenie działań promujących narzędzie i projekt.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy w projektach finansowanych ze środków UE
 • znajomość programów operacyjnych w ramach EFS
 • znajomość środowiska biznesu w kontekście działań społecznych i odpowiedzialnego biznesu
 • znajomości języka angielskiego
 • samodzielności i inicjatywy
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • dobrej znajomości obsługi komputera

Forma zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 15 kwietnia 2017 r. włącznie, mailowo na adres:  siekiera@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).