Fundacja poszukuje specjalisty / specjalistki ds. HR i zarządzania w średnich przedsiębiorstwach

Valid till: 2017-04-03
Added on: 2017-03-20

Fundacja poszukuje specjalisty/specjalistki ds. HR i zarządzania w średnich przedsiębiorstwach

Zakres obowiązków:

  • opracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowić będą część narzędzia dla średnich przedsiębiorstw dotyczącego równego traktowania oraz  równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie
  • udział w przygotowaniu programu seminariów dla średnich przedsiębiorstw na temat możliwości wdrożenia rozwiązań w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
  • prowadzenie doradztwa dla średnich przedsiębiorstw

Od kandydatów oczekujemy:

  • doświadczenie z obszaru HR i zarządzania personelem w średnich firmach
  • praktyczna znajomość specyfiki działania średnich przedsiębiorstw
  • znajomość tematyki równości szans, równości płci, równego traktowania
  • kreatywności, samodzielności i inicjatywy
  • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych

Forma zatrudnienia: wymiar ok. ¼ etatu, forma zatrudnienia umowa o pracę lub cywilno-prawna, praca na 8 miesięcy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 3 kwietnia 2017 r. włącznie, mailowo na adres:  siekiera@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).