Zaproszenie do składania ofert na usługi hotelowo-gastronomiczne

Valid till: 2017-05-17
Added on: 2017-04-28

Zaproszenie do składania ofert na usługi hotelowo-gastronomiczne nr 1/DW- OWES/FFW/2017

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług hotelowo-gastronomicznych w dniach 28-29 czerwca 2017r, dla uczestników I ogólnopolskiego spotkania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej  w ramach projektu „Forum aktywności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 22 45 09 711, adres e-mail: sieciowanie(at)cofund.org.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do: 17 maja 2017 r. do godz. 12.00.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór Oferty Wykonawcy