Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II

Ongoing

Projekt "Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II" realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). 

Działania są skierowane do kilku grup odbiorców; do osób fizycznych działających w podmiotach ekonomii społecznej (PES) lub planujących takie podmioty założyć; do osób prawnych – PES i ich pracowników – zwłaszcza młodych rozwijających się organizacji pozarządowych; do otoczenia ekonomii społecznej – zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych (np. OPS, PCPR), instytucji rynku pracy, a także do przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z subregionu radomskiego (powiaty: radomski, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, lipski, zwoleński, m. Radom), ciechanowskiego (powiaty: pułtuski, płoński, ciechanowski, mławski, żuromiński) i ostrołęckiego (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski, m. Ostrołęka). 

Projekt „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II" ma na celu zwiększenie atrakcyjności oraz efektywności oferty mOWES, a także rozwój ekonomii społecznej na południowym i północnym Mazowszu poprzez wsparcie dla istniejących i zakładanie nowych podmiotów ekonomii społecznej, animację oraz promocję przedsiębiorczości społecznej. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, wizyty studyjne, granty na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Planowany okres realizacji: od 05.04.2022 do 31.12.2024 roku.

Finansowanie

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Planowany okres realizacji: od 05.04.2022 do 31.12.2024 roku.

People within this project

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji mOWES
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

Specjalista / Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

Główny specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Domurad

Specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dorota Macioch-Kowalska

Specjalistka / Rekruterka w regionie ciechanowskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Walat

Specjalistka / Animatorka w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej