Współpraca z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ongoing

Zespół ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy od 2015 r. ściśle współpracuje z pracownikami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność. 

Przez lata wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy oceny i kontroli wewnętrznej pozwalające na prowadzenie efektywnych działań. W tym czasie w ramach przetargów realizowaliśmy szereg umów, które prezentujemy poniżej:

Umowy z PARP

Poniżej prezentujemy spis umów, w ramach których realizowaliśmy zlecenia dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Umowa realizowana w okresie 24.09.2019 r. - 31.12.2022 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy ramowej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia do 1980 kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW
i POWER.

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 24.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

Zadania są zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 28.01.2019 r. - 16.10.2019 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 28.01.2019 r. do 16.10.2019r.

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 9 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 07.03.2018 r. - 15.05.2019 r..

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 07.03.2018 r. do 15.05.2019 r..

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 44 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa (2) realizowana w okresie 22.03.2017 r. - 11.12.2017 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 22.03.2017 r. do 11.12.2017 r..

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 20 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 22.03.2017 r. - 11.12.2017 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej I (Nowoczesna Gospodarka).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 22.03.2017 r. do 11.12.2017 r.

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 45 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie, co zostało potwierdzone listem referencyjnym z dnia 13.12.2017 r.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 28.10.2015 r. - 29.04.2016 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 28.10.2015 r. do 29.04.2016 r.

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 60 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 14.01.2016 r. - 29.04.2016 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała usługę w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Umowa w ww. zakresie obowiązuje od 14.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 7 kontroli trwałości.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

People within this project

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Łukasz Ziomek

Główny specjalista

Paweł Sala

Specjalista