Agro-Info

Finished

Agro-Info to program realizowany przez Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Celem programu było stworzenie sprawnego systemu dostarczającego rolnikom i społecznościom wiejskim informacje umożliwiające im przygotowanie się do sprawnego funkcjonowania w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

News within this project

People within this project

Marzena Lisiecka - Pożoga

Główna specjalistka