Agrolinia

Finished

Agrolinia to program realizowany przez Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy, którego celem było wsparcie przygotowania wiejskich społeczności lokalnych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej.

Program obejmuje linię kredytową na inwestycje w sektorze rolno-spożywczym oraz różnorodne działania wspierające, adresowane przede wszystkim do banków spółdzielczych oraz społeczności wiejskich i organizacji działających na rzecz wsi.

News within this project